B KATEGORIJA

KATEGORIJE

NE POSJEDUJEM NITI JEDNU KATEGORIJU, POSJEDUJEM A, A1 ili A2