KATEGORIJA CIJENA
A KATEGORIJA (ne posjedujem niti jednu kategoriju) 1550,00 EUR
A KATEGORIJA (posjedujem A1 kategoriju) 401,00 EUR
A KATEGORIJA (posjedujem A2 kategoriju) 295,00 EUR
A KATEGORIJA (posjedujem B kategoriju) 795,00 EUR
A1 & A2 KATEGORIJA 1285,00 EUR
A1 KATEGORIJA (posjedujem B kategoriju) 371,00 EUR
A2 KATEGORIJA (posjedujem A1 kategoriju) 401,00 EUR
A2 KATEGORIJA (posjedujem B kategoriju) 795,00 EUR
B KATEGORIJA (ne posjedujem niti jednu kategoriju) 1486,00 EUR
B KATEGORIJA (posjedujem A, A1 ili A2 kategoriju) 1084,80 EUR
BE KATEGORIJA 525,00 EUR
C KATEGORIJA (ne posjedujem niti jednu kategoriju) 1230,00 EUR
C KATEGORIJA (posjedujem C1 kategoriju) 710,00 EUR
CE KATEGORIJA 1090,00 EUR
D KATEGORIJA (posjedujem B kategoriju) 2188,00 EUR
D KATEGORIJA (posjedujem C kategoriju) 1790,00 EUR
D KATEGORIJA (posjedujem D1 kategoriju) 826,20 EUR