KATEGORIJA CIJENA
A KATEGORIJA (ne posjedujem niti jednu kategoriju) 1375,80 EUR
A KATEGORIJA (posjedujem A1 kategoriju) 322,00 EUR
A KATEGORIJA (posjedujem A2 kategoriju) 230,00 EUR
A KATEGORIJA (posjedujem B kategoriju) 690,00 EUR
A1 & A2 KATEGORIJA 1145,00 EUR
A1 KATEGORIJA (posjedujem B kategoriju) 322,00 EUR
A2 KATEGORIJA (posjedujem A1 kategoriju) 322,00 EUR
A2 KATEGORIJA (posjedujem B kategoriju) 690,00 EUR
B KATEGORIJA (ne posjedujem niti jednu kategoriju) 1345,00 EUR
B KATEGORIJA (posjedujem A, A1 ili A2 kategoriju) 990,00 EUR
BE KATEGORIJA 517,65 EUR
C KATEGORIJA (ne posjedujem niti jednu kategoriju)
941,55 EUR
C KATEGORIJA (posjedujem C1 kategoriju)
577,95 EUR
CE KATEGORIJA 835,65 EUR
D KATEGORIJA (posjedujem B kategoriju)
2188,00 EUR
D KATEGORIJA (posjedujem C kategoriju)
1790,40 EUR
D KATEGORIJA (posjedujem D1 kategoriju)
826,20 EUR