Autoškola Zadar provodi teorijske ispite za stjecanje početne kvalifikacije za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima kojima se obavlja iznajmljivanje vozila sa vozačem kao posebni oblik prijevoza.

Položite ispit za vozača autotaksi vozila i vozača koji obavlja iznajmljivanje vozila s vozačem kao posebni oblik prijevoza. Steknite Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama (SSO o početnik kvalifikacijama) za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima kojima se obavlja iznajmljivanje vozila sa vozačem kao posebni oblik prijevoza.

Ispitni centar ustrojen je na temelju rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a sukladno Pravilniku o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača kojega je na temelju članka 10. stavaka 5., 6. i 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/18) donijelo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.