Za upis u autoškolu potrebno je na referadu donijeti osobnu iskaznicu, Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom te vozačku dozvolu ukoliko je posjedujete.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom dobijete nakon obavljenog liječničkog pregleda koji možete obaviti na Medicini rada, u Zadru na dvije lokacije:

- dr. Pedić, Ivana Mažuranića 28a (u zgradi Hitne, 2.kat) 023/251 326,

- dr. Mustać, Zadarskog mira 10 (na poluotoku) 023/254 640.

Za taj pregled potrebno je sa sobom ponijeti:

- osobnu iskaznicu

- potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine

- potreban iznos za uplatu (za A,B i BE kat. cijena je 437,50 kn, a za C,CE,D kat. 563,00kn).

Nastava u autoškoli sastoji se od tri nastavna predmeta: Prometnih propisa i sigurnosnih pravilaPružanja prve pomoći i Upravljanja vozilom.

Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP)

- nastava traje 30 sati i održava se u prijepodnevnim i/ili poslijepodnevnim satima u prostorijama autoškole (kod nas možete nabaviti svu potrebnu literaturu)

Pružanje prve pomoći (PPP)

- nakon položenog pismenog ispita sluša se nastava prve pomoći koja traje 9 sati i održava se u prostorijama autoškole

Upravljanje vozilom (UV)

- nakon položenog pismenog ispita upućujete se na obuku koja traje min. 35 sati

- obuku obavljate s našim instruktorima vožnje u terminima koji se usklađuju sa Vašim željama i mogućnostima

Ispiti iz predmeta PPSP i PPP prijavljuju se u dogovoru sa djelatnicima referade,a polažu pri Hrvatskom autoklubu.

Nakon što ste položili ispite iz PPSP i PPP te uspješno odradili praktični dio obuke prijavljujete završni ispit UV.

Nakon uspješno položenog ispita vožnje od ovlaštenog ispitivača Hrvatskog autokluba dobivate Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu (a s njim na PU i vozačku dozvolu).