Što je KOD 95?

KOD 95 je oznaka koja se upisuje u vozačku dozvolu na stražnjoj strani te se obnavlja svakih 5 godina periodičkom izobrazbom vozača. Obvezna je za sve vozače C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE kategorije, odnosno za one koji imaju položene kategorije za kamion ili autobus.

Vozači navedenih kategorija koji su državljani neke od članica EU ili vozači trećih država zaposleni u tvrtkama s poslovima u nekoj od članica EU i obavljaju cestovni prijevoz javnim cestama u Republici Hrvatskoj, moraju u vozačkoj dozvoli imati upisan KOD 95.

Dokumentacija potrebna za prijavu:

– Preslika vozačke dozvole
– Preslika osobne iskaznice
– Svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi za zanimanje “Vozač motornog vozila” za sve one koji su C kategoriju polagali nakon 10.09.2009. / D kategoriju polagali 10.09.2008 ili svjedodžbu o stečenim početnim kvalifikacijama.

POČETNE KVALIFIKACIJE

Stjecanje početnih kvalifikacija za prijevoz tereta/putnika moguće je redovnim ili ubrzanim programom za stjecanje početnih kvalifikacija.

Nakon položenog ispita provjerom znanja izdaje se svjedodžba o stručnoj osposobljenosti vozača o početnim kvalifikacijama (SSO).

Dokumentacija i uvjeti potrebni za prijavu za program stjecanja početnih kvalifikacija:

Preslika vozačke dozvole s položenom C i/ili D kategorijom, a ako vozač program upisuje bez položene kategorije do polaganja praktičnog dijela ispita kategorija mora biti položena

Preslika osobne iskaznice

Svjedodžba o završenoj srednjoj školi

TKO MOŽE POLAGATI?

TERET

Od 18. godine života – C i CE – redoviti program stjecanja početnih kvalifikacija, C1 i C1E ubrzani program stjecanja početnih kvalifikacija

Od 21. godine života – C i CE ubrzani program stjecanja početnih kvalifikacija

PUTNICI

Od 21. godine života

D i DE – redoviti program stjecanja početnih kvalifikacija

D1 i D1E te vozila D i DE kojima se obavlja javni linijski ili posebni linijski prijevoz putnika na relacijama do 50 km – ubrzani program stjecanja početnih kvalifikacija

Od 23. godine života

D i DE – ubrzani program stjecanja početnih kvalifikacija